Styrelsen

Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse har följande sammansättning:

  • fem representanter för kommunerna
  • fyra representanter för länsstyrelserna
  • två representanter för industrin
  • en representant för landstingen
  • en representant för fiskets intressesammanslutningar
  • en representant för jordbrukets intressesammanslutningar
  • en representant för sjöfarten

Styrelsen består under 2015-2016 av följande ledamöter (ordinare O: ersättare E:)

Ordf, O: Staffan Jansson, Västerås stad
E: Lena Vilhelmsson, Köpings kommun

O: Geerth Gustavsson, Eskilstuna kommun
E: Anders S Svensson, Strängnäs kommun

O: Anders Karpesjö, Järfälla kommun
E: Maria Gardfjell, Uppsala kommun

O: Patrik Waldenström, Södertälje kommun
E: Ove Andersson, Hallstahammars kommun

Vice ordf: Lars Bäcklund, Uppsala kommun
E: Claes Kugelberg, Västerås stad

O: Erik Östman, Stockholms läns landsting
E: Gun Eriksson, Stockholms läns landsting

O: Göran Åström, Länsstyrelsen i Stockholms län
E: Cathy Hill, Länsstyrelsen i Stockholms län

O: Lars Juhlin, Länsstyrelsen i Södermanlands län
E: Jenny Rondahl, Länsstyrelsen i Södermanlands län

O: Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län
E: Lennart Nordvarg, Länsstyrelsen i Uppsala län

O: Ann-Charlott Duvkär, Länsstyrelsen i Västmanlands län
E: Magnus Svensson, Länsstyrelsen i Västmanlands län

O: Per Ericsson, Norrvatten
E: Susanne Lindhe, Stockholm Vatten AB

O: Klas Lindström, Mälarens Fiskareförbund
E: Daniel Vidlund, Mälarens Fiskareförbund

O: Petter Ström, LRF Mälardalen
E: Ove Sjöberg, LRF Södermanland

O: Johan Axiö, Sjöfartsverket
E: Jenny Grönesjö Norén, Sjöfartsverket

O: Ida Lindh, Yara AB
E: Vakant

Adjungerade:
David Liderfelt, Västerås stad
Bengt Fladvad, Uppsala kommun

Sekreterare: Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen, maila då till ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se så kontaktar hon berörd person