Kontakt

Mälarens vattenvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Sekreterare
Ingrid Hägermark
Telefon: 010-224 93 72
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner
David Liderfelt
Telefon: 010-224 94 13
E-post: david.liderfelt@lansstyrelsen.se

Handläggare
Erica Hasslar
Telefon: 010-224 94 16
E-post: erica.hasslar@lansstyrelsen.se

Handläggare
Åsa Erlandsson
Telefon: 010-224 93 16
E-post: asa.erlandsson@lansstyrelsen.se